منوی اصلی

تریبون آزاد ابومسلمی ها

مردم نگاره های ورزش دوستان خراسانی
www.aboumoslemi.ir
باشگاه ابومسلم خراسان: گذشته، حال و آینده:

لوگو آرم ابومسلم
تاریخچه:

در اوایل سال ۱۳۴۹ فوتبال دوستان خراسانی براى احیاى فوتبال استان دور هم جمع شدند   و تیمی را تشکیل دادند که نامش را ابومسلم خراسان نهادند. بیشتر بازیکنان این تیم   را بچه‌های محله‌ی سه راه شاه عباسی قدیم (کاشانی) که حول و حوش زمین‌های خاکی   بود، تشکیل می‌دادند.

رنگ پیراهن این تیم از همان ابتدا با اقتباس از قیام ابومسلم خراسانی، مشکی انتخاب   شد تا این نماد برای همیشه در اذهان باقی بماند. قرمز نیز به این رنگ افزوده شد   تا نمادی از تلاش جهادگونه‌ی سربازان این سردار خراسانی باشد.

در سال ۱۳۵۰ که قرار شد برای اولین بار فوتبال ایران سرو سامان بگیرد، مسابقات   مقدماتی این رقابت ها در شهر اصفهان برگزار شد و در آن موقع تیم «آریا»ی مشهد به   نمایندگی از استان خراسان بزرگ شرکت کرد. این تیم در بازی آخر نتوانست بر تیم سپاهان   اصفهان غلبه کند و ناگزیر به لیگ تخت جمشید راه نیافت. بعد از این ناکامی، دلسوزان   ورزش خراسان به فکر تشکیل باشگاهی به نام «ابومسلم خراسان» افتادند.

از این رو دو تیم مطرح آن زمان یعنی “آریا” و “ابومسلم” چاره ای جز ادغام با یکدیگر   ندیدند. عطاءالله مهاجرانی به همراه دو برادر خود به نام های “حشمت” و “اصغر” در   این امر مشارکت داشتند که ما حصل این اقدام منجر به تشکیل تیمی مقتدر و قدرتمند   به نام “ابومسلم” شد. بدین ترتیب ابومسلم به لیگ تخت جمشید راه یافت و همواره در   زمره‌ی بهترین تیم های لیگ فوتبال کشور بود.

این تشکل تازه تأسیس خیلی سریع از محبوبیت نزد خاص و عام برخوردار شد. هر روز به   تعداد تماشاگران و هواداران ابومسلم افزوده می‌شد به گونه ای که اکنون بعد از گذشت   بیش از 42 سال بالغ بر 8 میلیون طرفدار در شرق کشور بویژه در استان های خراسان   و حتی شهرهای دیگر دارد.

ابومسلم خراسان با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و تغییر بنیادی در کشور،   دچار تحولات اساسی شد. این تیم پس از چندین سال رکورد و تعطیلی، مجدداً توسط “جهانگیر   زنده دل” و جمعی از بازیکنان و هواداران مشهدی سر و سامان گرفت و این تلاش و کوشش   سرآغازی برای احیای فوتبال خراسان بزرگ شد.

طی سال های 1359 تا 1363 به دلیل قرارداشتن کشور در اوج جنگ تحمیلی و دفاع مقدس،   رشد قابل توجهی در عرصه‌ی ورزش صورت نگرفت، اما پس از سال ۱۳۶۳، تیم های استانی   یکی پی از دیگری شکل گرفته و مسابقات آغاز شد.

از اواخر سال ۱۳۶۳، سازمان باشگاه ابومسلم رنگ و روی خاصی به خود گرفت تا این که   پس از قهرمانی در سال ۱۳۶۵ در باشگاه های مشهد و سال ۱۳۶۶ در لیگ استان خراسان   بزرگ، سیر صعودی و تحولی این باشگاه قدیمی رشدی ف