تریبون آزاد پیام های هواداران ابومسلمی

▬ حمایت و اتحاد و همدلی، تنها راه بازگشت ابومسلم به دوران پرافتخار خود...
▬ با آرزوی تولد دوباره تیم محبوبمان
▬ فقط ابومسلم
▬ بازگشت ابومسلم
▬ اگه تیمی به نام ابومسلم وجود نداره پس این همه بازدید از سایت واسه چیه؟
▬ آیا باشگاه ابومسلم همان باشگاه سیاه جامگان فعلی لیگ برتره؟...
▬ چرا هیچ خبری از مدیران سابق ابومسلم نیست؟ اینکه کجا هستند و چه میکنند...
▬ تشکر از مدیر سایت بابت خانه تکانی در سایتهای ابومسلم...
▬ درخواست یک هوادار ابومسلمی از سایر هواداران...
▬ چطور میشه تو تیم های مشهدی مثل ابومسلم مشهد تست داد...
▬ هموطن باغیرت
▬ واقعا حرف دل ما ابومسلمی ها رو زدید اما افسوس ...
▬ حمایت از نام ابومسلم
▬ عشق به تیم فوتبال ابومسلم
▬ فقط ابومسلم
▬ ابومسلم محبوب
▬ همفکری پیشکسوتان و هواداران
▬ مشکی یعنی ابومسلم
▬ ایران فقط ابومسلم
▬ چرا جور خصوصی سازی فوتبال ایران را مشهد بکشد؟!!
▬ من نوک و چپ بازی میکنم و علاقه زیادی به تیم ابومسلم دارم...
▬ من قدرت بدنی بالایی هم دارم، خواهشا منو امتحان کنید ...
▬ خراسان ، سرزمین ابومسلمی ها
▬ ایران مشکیته
▬ تشکر از اکبر اقا و خداداد
▬ تبریک به ابومسلمی ها
▬ اتحاد فوتبال خراسان
▬ تبریک به مردم مشهد و خراسان بزرگ
▬ سیاه جامگان ابومسلم زنده باد
▬ تبریک به همه هواداران