پیام های کوتاه ابومسلمیها ...

▬ درخواست یک هوادار ابومسلمی از سایر هواداران...
▬ چطور میشه تو تیم های مشهدی مثل ابومسلم مشهد تست داد...
▬ هموطن باغیرت
▬ واقعا حرف دل ما ابومسلمی ها رو زدید اما افسوس ...
▬ حمایت از نام ابومسلم
▬ عشق به تیم فوتبال ابومسلم
▬ فقط ابومسلم
▬ ابومسلم محبوب
▬ همفکری پیشکسوتان و هواداران
▬ مشکی یعنی ابومسلم
▬ ایران فقط ابومسلم
▬ چرا جور خصوصی سازی فوتبال ایران را مشهد بکشد؟!!
▬ من نوک و چپ بازی میکنم و علاقه زیادی به تیم ابومسلم دارم...
▬ من قدرت بدنی بالایی هم دارم، خواهشا منو امتحان کنید ...
▬ خراسان ، سرزمین ابومسلمی ها
▬ ایران مشکیته
▬ تشکر از اکبر اقا و خداداد
▬ تبریک به ابومسلمی ها
▬ اتحاد فوتبال خراسان
▬ تبریک به مردم مشهد و خراسان بزرگ
▬ سیاه جامگان ابومسلم زنده باد
▬ تبریک به همه هواداران
▬ تیم ابومسلم کی تست فنی میگیره؟
▬ واقعا حیف که تیم فوتبال مشهد به این وضع دچار شده...
▬ این داستان مسابقه تیم فوتبال نسل ابومسلم چیه؟
▬ درخواست چند بازیکن خارجی از ابومسلمی ها....
▬ بازگشت ابومسلم
▬ خداداد و ابومسلم
▬ خداداد محبوب ابومسلمی ها
▬ یک نیم نگاهی به ما جوانان بکنید