* با سلام . چرا تكلیف سرمربی ابومسلم رو زودتر مشخص نمی كنید؟ چرا در این اواخر تیم بد بازی كرده! در شان تیم بزرگ ابومسلم این نتایج ضعیف نیست! آقایان چه فكر كرده اند؟ این تیم نامش ابومسلم است و با همه تیمها فرق داره . مسئولین باشگاه باید كادر فنی و بازیكنان را به خاطر این نتایج اخیر مورد ماخذه قرار بدند. اینجا جای بازیكنان باغیرت است و بس!!!!