حاضریم تست بدیم سه شنبه 15 اسفند 1391
من از استان خراسان شمالى هستم و 22 سال سن دارم و دانشجو هستم و سربازى هم نرفتم اگه باشگاه بخواد ما حاضریم تست بدیم