درخواست تست بازیکن یکشنبه 26 خرداد 1392
من علاقمندم که برای بازیکنی در ابومسلم تست بدم. هر موقع به باشگاه زنگ میزنم میگن بهتون خبر میدیم. کی از داوطلبان تست میگیرید؟