متقاضی شرکت در تمرینات سه شنبه 8 مرداد 1392
سلام من متولد 1373 هستم قدم 190 امسال هم بزرگسالان سپاههن نوین اصفهان بودم. برای شرکت ذر تمرینات شما چیکار باید کنم؟