تنها راهى كه میتونستیم به استقلال و پرسپولیس برسیم از بین رفت! واقعا براى مسئولان استان و تیم متأسفام كه ابومسلم از جام حذفى كنار رفت.